КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ`ЯТОК ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

ДІАЗ “СТАРОДАВНІЙ КИЇВ”

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Перший інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Культурна спадщина і сталий розвиток»

З нагоди 30-ліття від заснування ДІАЗ “Стародавній Київ”

Мета конференції: узагальнення наукових досліджень і розроблення практичних рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем охорони та збереження об’єктів культурної спадщини ДІАЗ “Стародавній Київ”, а також розширення наукового інформаційного обміну між спеціалістами в галузі пам’яткознавства, музеєзнавства, історії та археології з подальшим формуванням тематик спільних наукових досліджень.

Проблематика конференції: місто-музей і місто музеїв; культурна спадщина та креативна економіка міста; культурний туризм міських агломерацій; механізми музеєфікації та створення експозицій в міському просторі; проблеми консервації, реставрації та музеєфікації об’єктів культурної спадщини у міському середовищі, популяризація об’єктів культурної спадщини та ефективних  методів їх збереження.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Місто і пам’ять.

Секція 2. Теоретичні та практичні засади охорони культурної спадщини та сучасні тенденції реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини у міському середовищі.

Секція 3. Локальні археологічні дослідження. Сучасні практики археологічних розкопок у міському середовищі. Консервація та музеєфікація.

Круглий стол. Big Data та управління інформаційними базами культурної спадщини.

До участі у конференції запрошуються фахівці науково-дослідних інституцій, музейних установ, науковці, викладачі, профільні експерти, докторанти та аспіранти, представники державних установ, громадських організацій.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Конференція буде проведена 14 грудня 2018 року.

До початку роботи конференції планується опублікувати тези доповідей. Для своєчасного формування програми конференції та видання її матеріалів просимо подати їх разом з заявкою на участь не пізніше 15 листопада 2018 р.

Обсяг матеріалів до трьох сторінок, надрукованих в форматі Word шрифтом 14 через 1,0 інтервал (по центру сторінки назва великими літерами, наступний рядок − ініціали і прізвище автора, через рядок − текст).

Зареєструватись Ви можете за посиланням https://goo.gl/forms/2eNk5kPepntejuv23 , матеріали надсилати електронною поштою за адресою old.kyiv.knmc@gmail.com.

Запрошення з необхідними відомостями будуть надіслані Оргкомітетом після отримання заявки.

Телефон для довідок:

067 766 8344  Михайло,

066 204 2256 Ірина.