Мета: посилення діалогу і обміну досвідом між фахівцями та представниками громадськості, владою і експертами в галузі документування монументального живопису міста Києва:
оцінка сучасного стану монументального живопису міста Києва як об’єктів кульної спадщини;
пропозиції щодо ефективного виявлення, вивчення, збереження, охорони, використання та популяризації об’єктів монументального живопису м. Києва;
ідеї щодо використання та впровадження пам’яткоохоронних та музейних програм в галузі документування монументального живопису міста Києва.

Напрями дискусії:
Формулювання проблематики документування монументального живопису міста Києва з метою збереження об’єктів культурної спадщини шляхом їх відповідного обліку.
Аналіз архівних даних, розвиток нових та інклюзивних способів контекстуалізації, відображення та використання різних медіа і документів.
Принципи використання інструментарію який допоможе оцифровувати та каталогизувати архівні документи, об’єднати спільноту архівістів з науковцями і громадянським суспільством..
Окреслення проблематики галузі у вигляді інформаційних продуктів та друкованих каталогів як один із шляхів популяризації культурної спадщини та привернення уваги громадськості.
Обговорення форм та принципів документування сакрального монументального живопису міста Києва.
Обговорення форми єдиного електронного переліку документування сакрального монументального живопису міста Києва.
Використання об’єктів культурної спадщини, що містять монументальний живопис міста Києва як баз мистецтвознавчої практики студентів за відповідним профілем навчання.
Розробка пропозицій щодо ведення короткотермінових курсів фотофіксації сакрального монументального живопису міста Києва із урахуванням особливих потреб галузі.
Популяризація монументального живопису як одна із можливостей розвитку туристичної інфраструктури міста.
Створення та інформаційна підтримка електронного каталогу монументального живопису міста.

Tags: