Міжнародна науково-практична конференція «Культурна спадщина: шляхи збереження»
International Conference “Cultural Heritage: ways of preservation monuments”

Дата проведення: 18 квітня 2019 року (До Міжнародного Дня пам'яток та пам'ятних місць)

Місце проведення: Київська православна богословська академія, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 6

Організатори конференції:

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ`ЯТОК ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
ДІАЗ “СТАРОДАВНІЙ КИЇВ”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ГО УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ і УТОПІК

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
12.00-13.00 – реєстрація учасників
13.00-13.50 – відкриття конференції, привітальне слово організаторів, нагородження почесними відзнаками Київської міської державної адміністрації та нагрудними знаками Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації
14.00-15.00 – перше пленарне засідання
15.00-15.30 – кава-брейк
15.30-15.50 – екскурсія музеєм історії Михайлівського Золотоверхого монастиря
15.50-16.35 – друге пленарне засідання
16.35-17.05 – підбиття підсумків конференції, закриття конференції.
Робочі мови конференції: українська, англійська
Тривалість доповіді – до 20 хвилин
Тривалість повідомлення – до 15 хвилин

Провідною метою міжнародної конференції «Культурна спадщина: шляхи збереження» було обрано розвиток сфери охорони культурної спадщини як явища, зокрема ідентифікація матеріальної спадщини, визначних споруд та об’єктів археологічної спадщини з метою зустрічі експертів задля обміну досвідом та знаннями, що сприятиме популяризації та збереженню культурного надбання Києва. Головний, хоч і не єдиний акцент конференції поставлено на питанні впровадження європейських шляхів консервації архітектурної та археологічної спадщини. Як відомо, сферу охорони пам’яток спіткає певний наратив проблем, серед яких швидка незапланована забудова історичних ареалів, обмеженість у наявності пам’яткоохоронної документації (або ж її загальна відсутність), чіткі вимоги щодо відсутності змін у екстер’єрах та інтер’єрах історичних будівель, протиріччя «старих» та «нових» поглядів на культурну спадщину в контексті «культурна спадщина як перешкода для прогресу» та багато інших.
Проблематика конференції: шляхи консервації, реставрації та музеєфікації об’єктів культурної спадщини в міському середовищі, популяризація актуальних (фактичних) процесів збереження культурної спадщини, ознайомлення із сучасними процесами менеджменту у сфері охорони культурної спадщини.

Напрямки роботи конференції:
Реставрація та збереження культурної спадщини. Консервація та музеєфікація.
Музеєзнавство та охорона об’єктів культурної спадщини у міському середовищі.
Локальні археологічні дослідження. Сучасні практики археологічних розкопок у міському середовищі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Tags: